REGULAMIN 2018

  • W zawodach M.W.G. ,,Krakus" może wziąć udział każdy uczestnik, który spełni wymogi regulaminu.
  • Opłata za każdego gołębia wynosi 430 zł.
  • Drużyna składa się z 5 gołębi.
  • Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest uiszczenie 50 % wartości zgłaszanych gołębi w ciągu 14 dni. Pozostałą część opłaty należy uiścić nie później niż w dniu dostarczenia gołębi.
  • Numer konta do wpłat:

   • Andrzej Grodny PKO Bank Polski S.A. 61 1020 4984 0000 4202 0102 1435

  • Po wpłaceniu zaliczki w przypadku rezygnacji opłata nie ulega zwrotowi.
  • Termin przyjmowania gołębi od 01.04.2018 r. do 25.05.2018 r.
  • Organizator zaleca wykonanie szczepienia przeciwko paramyxowirozie conajmniej 7 dni przed planowaną wysyłką.
  • Każdy uczestnik może zgłosić dowolna ilość gołębi (drużyn).
  • W zawodach nie uczestniczy organizator (właściciel).
  • Każdy uczestnik w przypadku zaginięcia gołębia ma możliwość wymiany do 10.06.2018.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odległości lotu ze względu na warunki atmosferyczne lub stan zdrowotny stada.
  • Plan lotów:
   5x trening około 5, 10, 20, 40, 60 km
   6 x lot konkursowy około 100, 150, 200, 250, 350, 500 km
  •  Pula nagród, przy pełnej obsadzie gołębnika tj. 1 250 gołębi, wyniesie 270 000,00 zł
    
   Lot finałowy:
   1.            70 000,00 + puchar
   2.            30 000,00  + puchar
   3.            20 000,00 + puchar
   4.            10 000,00 + dyplom
   5.            10 000,00 + dyplom
   6.             5 000,00 + dyplom
   7.             4 000,00 + dyplom
   8.             3 000,00  + dyplom
   9.             2 000,00  + dyplom
   10-20.     2 000,00
   21-30.     1 000,00
   31-60.        500,00


   Najlepsza drużyna z finału 5/5:
   Najlepsza drużyna z lotu finałowego, punktują wszystkie gołębie z drużyny
   1.   20 000,00 + puchar
   2.    5 000,00 + puchar
   3.    3 000,00 + puchar


   Najlepsza drużyna:
   Najlepsza drużyna z 6 lotów, punktują 3 z 5 najlepsze gołębie w konkursie
   1.   5 000,00 + puchar
   2.   3 000,00 + puchar
   3.   2 000,00 + puchar
   4.   1 500,00 + dyplom
   5.   1 500,00 + dyplom

   Najlepszy gołąb as:
   Największa ilość konkursów, największa ilość pkt, najniższy coef. z 6 lotów.
   1. 5 000,00 + puchar
   2. 3 000,00 + puchar
   3. 2 000,00 + puchar
   4. 1 500,00 + dyplom
   5. 1 500,00 + dyplom


   Loty konkursowe od 1 do 5:
   1. 1 000,00 + puchar
   2.    500,00 + dyplom
   3.    500,00 + dyplom
   4.    500,00 + dyplom
   5.    500,00 + dyplom


  • W przypadku niepełnej obsady nagrody pieniężne zostaną proporcjonalnie pomniejszone.
  • Wszystkie nagrody zostaną wypłacone po zakończeniu aukcji.
  • Od wypłaconych nagród pieniężnych odprowadzony (potrącony) zostanie 10% podatek.
  • Konkurs zdobywają gołębie, które zmieszczą się w 1/3 włożonych na lot gołębi.
  • Na każdy lot konkursowy gołębie będą wkładały komisję złożone z organizatora oraz chętnych uczestników.
  • Gołębie, które pozostaną po locie finałowym zostaną wystawione do sprzedaży.
  • W przypadku odbycia się aukcji gołębi na portalu zewnętrznym, w pierwszej kolejności zostaną potrącone wszystkie koszty portalu (prowizja, transport itp.), a następnie właściciel gołębia otrzyma 50 % wartości.
  • W razie przebiegu aukcji na własnym protalu aukcyjnym, właściciel gołębia otrzyma 50% wartości uzyskanej ceny.
  • Gołębie które nie znajdą nabywców przechodzą na własność organizatora.
  • W sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma organizator.
  • W razie zmiany systemu konstantowania będzie mozliwość korekty sposóbu obliczania klasyfikacji drużynowej oraz as. Informacja zostanie oficjalnie ogłoszona przed rozpoczęciem nowego sezonu.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

 

 


 

REGULAMIN 2017

  • W zawodach M.W.G. ,,Krakus" może wziąć udział każdy uczestnik, który spełni wymogi regulaminu.
  • Opłata za gołębia wynosi 400 zł, przy zgłoszeniu 4 sztuk gołębi, 5 gołąb jest GRATIS!
  • Drużyna składa się z 5 gołębi.
  • Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest uiszczenie 50 % wartości zgłaszanych gołębi w ciągu 14 dni. Pozostałą część opłaty należy uiścić nie później niż w dniu dostarczenia gołębi.
  • Numer konta do wpłat:

   • Andrzej Grodny PKO Bank Polski S.A. 61 1020 4984 0000 4202 0102 1435

  • Po wpłaceniu zaliczki w przypadku rezygnacji opłata nie ulega zwrotowi.
  • Termin przyjmowania gołębi od 01.04.2017 r. do 20.05.2017 r.
  • Organizator zaleca wykonanie szczepienia przeciwko paramyxowirozie conajmniej 7 dni przed planowaną wysyłką.
  • Każdy uczestnik może zgłosić dowolna ilość gołębi (drużyn).
  • W zawodach nie uczestniczy organizator (właściciel).
  • Każdy uczestnik w przypadku zaginięcia gołębia ma możliwość wymiany do 10.06.2017.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odległości lotu ze względu na warunki atmosferyczne lub stan zdrowotny stada.
  • Plan lotów:
   5x trening około 5, 10, 20, 40, 60 km
   6 x lot konkursowy około 100, 150, 200, 250, 350, 500 km
  •  Pula nagród, przy pełnej obsadzie gołębnika tj. 1 250 gołębi, wyniesie 200 000,00 zł
    
   Lot finałowy:
   1.            50 000,00 + puchar
   2.            20 000,00  + puchar
   3.            15 000,00 + puchar
   4.            10 000,00 + dyplom
   5.             6 000,00 + dyplom
   6.             4 000,00 + dyplom
   7.             3 500,00 + dyplom
   8.             3 000,00  + dyplom
   9.             2 500,00  + dyplom
   10.           2 000,00 + dyplom
   11-30.     1 000,00
   31-60.        500,00


   Najlepsza drużyna:
   Najlepsza drużyna z 6 lotów, punktują 3 z 5 najlepsze gołębie w konkursie
   1. 10 000,00 + puchar
   2.   6 000,00 + puchar
   3.   4 000,00 + puchar
   4.   3 000,00 + dyplom
   5.   2 000,00 + dyplom

   Najlepszy gołąb as:
   Największa ilość konkursów, największa ilość pkt, najniższy coef. z 6 lotów.
   1. 5 000,00 + puchar
   2. 3 000,00 + puchar
   3. 2 000,00 + puchar
   4. 1 500,00 + dyplom
   5. 1 500,00 + dyplom

   Loty konkursowe od 1 do 5:
   1. 1 000,00 + puchar
   2.    700,00 + dyplom
   3.    500,00 + dyplom

  • W przypadku niepełnej obsady nagrody pieniężne zostaną proporcjonalnie pomniejszone.
  • Wszystkie nagrody zostaną wypłacone po zakończeniu aukcji.
  • Od wypłaconych nagród pieniężnych odprowadzony (potrącony) zostanie 10% podatek.
  • Konkurs zdobywają gołębie, które zmieszczą się w 30% włożonych na lot gołębi.
  • Gołębie, które pozostaną po locie finałowym zostaną wystawione do sprzedaży (aukcja). Właściciel gołębia otrzyma 50% wartości. Gołębie które nie znajdą nabywców przechodzą na własność organizatora.
  • Na każdy lot konkursowy gołębie będą wkładały komisję złożone z organizatora oraz chętnych uczestników.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z organizatorem.


Ceniony i uznany producent najlepszych suplementów dla gołębi.


Profesjonalne, w pełni wyposażone gołębniki z możliwością dowozu i montażu w całej Polsce.


Odżywki i środki dla gołębi znanej i cenionej holenderskiej firmy.

Go to top stat4u